کاربندار ها


تعداد محصولات (24)

دفتر خوشنویسی 16/5*24

دفتر خوشنویسی 16/5*24

دفتر خوش نویسی سایز:A4 تعداد: 25 تایی ...

135000 تومان 150000 تومان 10%- با احتساب مالیات : 135000 تومان

دفتر کلاسوری یدک

دفتر کلاسوری یدک

دفتر کلاسوری یدک سایز : A4 تعداد : 100 برگ ...

0 تومان با احتساب مالیات : 0 تومان

یادداشت رنگی  10*10

یادداشت رنگی 10*10

یادداشت سایز : 10*10 رنگ: رنگ های مختلف ...

13000 تومان با احتساب مالیات : 13000 تومان

یادداشت سفید 10*10

یادداشت سفید 10*10

یاداشت سفید  سایز : 10*10 ...

10000 تومان با احتساب مالیات : 10000 تومان

A3 کاربندار برگ اول

A3 کاربندار برگ اول

A3 کاربندار برگ اول  ساخت : ایران سایز :A3 رنگ: سفید تعداد:500 برگ ...

290000 تومان با احتساب مالیات : 290000 تومان

B4 کاربندار برگ اول

B4 کاربندار برگ اول

B4 کاربندار برگ اول  ساخت : ایران سایز :B4 رنگ: سفید تعداد:500 برگ ...

180000 تومان با احتساب مالیات : 180000 تومان

A4 کاربندار برگ اول

A4 کاربندار برگ اول

A4 کاربندار برگ اول  ساخت : ایران سایز :A4 رنگ: سفید تعداد:500 برگ ...

145000 تومان با احتساب مالیات : 145000 تومان

A3 کاربندار برگ وسط

A3 کاربندار برگ وسط

A3 کاربندار برگ وسط  ساخت : ایران سایز :A3 رنگ: صورتی  تعداد:500 برگ ...

290000 تومان با احتساب مالیات : 290000 تومان

B4 کاربندار برگ وسط

B4 کاربندار برگ وسط

B4 کاربندار برگ وسط ساخت : ایران سایز :B4 رنگ: صورتی تعداد:500 برگ ...

180000 تومان با احتساب مالیات : 180000 تومان

A4 کاربندار برگ وسط

A4 کاربندار برگ وسط

A4 کاربندار برگ وسط ساخت : ایران سایز :A4 رنگ: صورتی تعداد:500 برگ ...

145000 تومان با احتساب مالیات : 145000 تومان

A3 کاربندار برگ وسط

A3 کاربندار برگ وسط

A3 کاربندار برگ وسط ساخت : ایران سایز :A3 رنگ: سبز تعداد:500 برگ ...

290000 تومان با احتساب مالیات : 290000 تومان

B4 کاربندار برگ وسط

B4 کاربندار برگ وسط

B4 کاربندار برگ وسط ساخت : ایران سایز :B4 رنگ: سبز تعداد:500 برگ ...

180000 تومان با احتساب مالیات : 180000 تومان


مرکز تخصصی ملزومات کاغذی

2017 © IDEALWEBSAZ All rights reserved