پوشه روغنی


تعداد محصولات (4)

پوشه روغنی تیغ خورده

پوشه روغنی تیغ خورده

پوشه روغنی تیغ خورده سایز: 50*35 رنگ : نارنجی ضخامت : 250 گرمی  تعداد : 200 برگ ...

380000 تومان با احتساب مالیات : 380000 تومان

پوشه روغنی تیغ خورده

پوشه روغنی تیغ خورده

پوشه روغنی تیغ خورده سایز: 50*35 رنگ : قرمز ضخامت : 250 گرمی  تعداد : 200 برگ ...

380000 تومان با احتساب مالیات : 380000 تومان

پوشه روغنی تیغ خورده

پوشه روغنی تیغ خورده

پوشه روغنی تیغ خورده سایز: 50*35 رنگ : سبز ضخامت : 250 گرمی  تعداد : 200 برگ ...

380000 تومان با احتساب مالیات : 380000 تومان

پوشه روغنی تیغ خورده

پوشه روغنی تیغ خورده

پوشه روغنی تیغ خورده سایز: 50*35 رنگ : زرد ضخامت : 250 گرمی  تعداد : 200 برگ ...

380000 تومان با احتساب مالیات : 380000 تومان


مرکز تخصصی ملزومات کاغذی

2017 © IDEALWEBSAZ All rights reserved