پوشه ها


تعداد محصولات (30)

پوشه ابر و باد

پوشه ابر و باد

پوشه طرح : ابر و باد سایز: 50*35 رنگ : قرمز تعداد: 200 عدد ...

304000 تومان 320000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 304000 تومان

پوشه ابر و باد

پوشه ابر و باد

پوشه طرح : ابر و باد سایز: 50*35 رنگ : نارنجی تعداد: 200 عدد ...

304000 تومان 320000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 304000 تومان

پوشه ابر و باد

پوشه ابر و باد

پوشه طرح : ابر و باد سایز: 50*35 رنگ : سبز تعداد: 200 عدد ...

266000 تومان 280000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 266000 تومان

پوشه ابر و باد

پوشه ابر و باد

پوشه طرح : ابر و باد سایز: 50*35 رنگ : آبی تعداد: 200 عدد ...

304000 تومان 320000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 304000 تومان

پوشه بند دار

پوشه بند دار

پوشه بنددار سایز: A4 رنگ : مشکی تعداد: 20 عدد ...

150000 تومان با احتساب مالیات : 150000 تومان

پوشه بند دار

پوشه بند دار

پوشه بنددار سایز: A4 رنگ : قرمز تعداد: 20 عدد ...

150000 تومان با احتساب مالیات : 150000 تومان

پوشه بند دار

پوشه بند دار

پوشه بنددار سایز: A4 رنگ : سبز تعداد: 20 عدد ...

150000 تومان با احتساب مالیات : 150000 تومان

پوشه بند دار

پوشه بند دار

پوشه بنددار سایز: A4 رنگ : نارنجی تعداد: 20 عدد ...

150000 تومان با احتساب مالیات : 150000 تومان

پوشه بند دار

پوشه بند دار

پوشه بنددار سایز: A4 رنگ : خاکستری تعداد: 20 عدد ...

150000 تومان با احتساب مالیات : 150000 تومان

پوشه بند دار

پوشه بند دار

پوشه بنددار سایز: A4 رنگ : آبی تعداد: 20 عدد ...

150000 تومان با احتساب مالیات : 150000 تومان

پوشه دکمه دار A4

پوشه دکمه دار A4

پوشه دکمه دار سایز: A4 رنگ : قرمز تعداد: 20 عدد ...

60000 تومان با احتساب مالیات : 60000 تومان

پوشه دکمه دار A4

پوشه دکمه دار A4

پوشه دکمه دار سایز: A4 رنگ : سفید تعداد: 20 عدد ...

60000 تومان با احتساب مالیات : 60000 تومان


مرکز تخصصی ملزومات کاغذی

2017 © IDEALWEBSAZ All rights reserved